top of page
ART-1-1-1024x415.jpg
image001.png

Begrepet kunst har flere ulike betydninger: Generelt sett betyr det alle aktiviteter relatert til kreativitet og estetikk som sikter på å uttrykke og fange sjelelivet. En kunstner tar i bruk alle slags materialer for å formidle hans mentale oppfatning, budskap, minner og følelser.

Det vanskelige ved å oversette en tekst relatert til kunst er at man må glemme sin egen oppfatning og mening ved å uttrykke originaltekstens budskap så presist som mulig. Man må også ta hensyn til tidsperioden verket stammer fra og det opprinnelige publikumet. En talentfull oversetter har omfattende kunnskap inne kunsthistorie. Han kjenner til de ulike kunstbevegelsene, den tekniske terminologien innen ulike kunstneriske disipliner og kjenner til den historiske perioden hvor den aktuelle teksten stammer fra. Det er utfordrende å overføre en kunstners budskap til et nytt språk. Det samme gjelder når man skal overføre en tekst full av ulike fagbegreper slik at denne forstås av målgruppen.

Ved ProMosaik Translation mener vi at det er avgjørende å hedre menneskets estetiske sans, skjønnhetsidealer og kunstnerisk smak. Når man skal jobbe med et kunstnerisk verk er det avgjørende å huske på hvordan denne ble designet, skapt og utviklet, og hva slags budskap den bærer på. Dette gjelder uavhengig av produktet er resultat av en kunstners iboende talent eller mange år med studier og erfaring. Former, farger, lyder og ord beriker menneskeheten. Ved ProMosaik Translation ønsker vi å fokusere på disse aspektene i våre prosjekter.

Vårt kontor i Singapore spesialiserer seg på oversettelser innen kunst og kunsthistorie. Våre oversettere er alle morsmålstalere i målspråket og har en spesialistutdanning innen kunst og kultur, innen ulike fagfelt som: arkitektur, kunstmaling, skulptur, litteratur, musikk, dans, kino, teater, fotografi, grafikk, tegning, gullsmedarbeid, design, restaurering og kunsthistorie. Uansett om prosjektet gjelder forhistoriske, abstrakte, moderne kunst, teknikker innen inngravering og tegning, kunstmaling, tegneserier, fresker eller veggmalerier, fotografering, håndarbeid, så tilbyr vi oversettelser av høy kvalitet utført av våre erfarne og profesjonelle oversettere. Alle våre oversettere har gjennomgått en meget utfordrende utvelgelsesprosess.

Vi oversetter bøker, tekster, artikler, teser, diskusjonspaneler, kinofilmer og vanlige filmer, markedsføringsmateriale, beskrivende tekster, merking, brosjyrer, guider, og essays til kunstutstillinger, institusjoner og akademia, organisasjoner, firmaer og private individer. Vi tilbyr også redigering og korrekturlesing av alle typer tekster som har med kunst å gjøre. I likhet med alle tjenestene vi tilbyr så er også oversettelser av tekster i sammenheng med kunst svært gunstige. Vi kan også ta hensyn til ditt SEO-behov på nettsidene dine.

 

Vennligst send oss din forespørsel vedrørende pris og informasjon. Vi støtter deg gjerne med vårt profesjonelle og engasjerte team.

bottom of page