top of page
history2-1-1024x407.jpg
image001.png

ProMosaik sitt kontor i Singapore spesialiserer seg på oversettelse av historiske tekster. De erfarne oversetterne ved ProMosaik Translation har gjennomgått en meget omfattende utvelgelsesprosess og har beviselig erfaring innen historiefeltet. Oversettelse av historiske tekster krever ekstrem nøyaktighet og detaljkunnskap. Historiske tekster inneholder massevis av informasjon, tallmateriale, og ulike geografiske benevninger som krever en nøyaktig oversettelse til målspråket og at man følger strenge regler med tanke på redigering.

Ordet historie kommer fra det greske ordet ἱστορία (istoría), som betyr "undersøkelse, etterforskning" og mer spesifikt "kunnskap gjennom etterforskning". Historisk forskning er en systematisk analyse av vår fortid ved å undersøke vitneutsagn, kilder, funn og dokumenter, slik at man kan beskrive hendelser i kronologisk rekkefølge. Ved å skape et narrativ rundt historiske hendelser styrker man bevissthet omkring vår historiske arv og samtiden vi lever i. Ved å forstå vår historie, vår fortid og vår fremgang kan vi lettere forme fremtiden vår og det lar oss lære av våre tidligere feil.

En historiker benytter en streng metodikk og analyserer de ærligste, mest nøyaktige kildene tilgjengelig, både muntlige kilder, skriftlige kilder og ikonografiske kilder. Historie er en streben etter sannheten. For å finne denne er det nødvendig å fokusere på ulike utsagn, gjennom flere århundre, og forsøke å finne de mest tillitsverdige kildene. Ved hjelp av en kritisk og analytisk tilnærming forsøker historikeren å forklare å diskutere fortiden vår.

ProMosaik Translation tilbyr oversettelse av alle typer historiske tekster. Særlig omhandler tekstene vi behandler de følgende historiske periodene og områdene: prehistorie, antikken, middelalderen, moderne historie, samtidshistorie, politisk historie, samfunnshistorie, krigshistorie, økonomisk historie, religionshistorie, naturhistorie, kunsthistorie, menneskets historie, universets historie, arkeologi, paleontologi.

Vi oversetter ulike typer historiske tekster for våre klienter fra/til over 80 språk: historiske kilder, dagbøker, historiske forskningsartikler, artikler, universitetsoppgaver, avisartikler, inskripsjoner, magasiner, beskrivende dokumenter og merkelapper. Vi tilbyr også korrekturesing og lokalisering av nettsider som omhandler historiske emner.

Våre profesjonelle oversettere har lang og bred kunnskap innen lingvistikk og historie: De fleste av dem studerte historie på universitet, og kan derfor tilby oversettelser på et høyt nivå.

Spør oss gjerne om mer informasjon om tjenestene våre eller ekspertene vi jobber med, når som helst. Om du stoler på ProMosaik Translation med prosjektet ditt, så kan vi garantere maksimal nøyaktighet og pålitelighet.

bottom of page