top of page
Literature-1-1-1024x387.jpg
image001.png

Det å oversette litteratur er en komplisert og sammensatt prosess. Det handler om å dele forfatterens budskap uten å endre eller skade dette. Samtidig skal man gjøre teksten forståelig og tilgjengelig for mottakeren, som også ofte tilhører en vidt forskjellig kultur. Tekstens nyanser, rytme og forfatterens stil må "oversettes" uten støy. Eksempelvis er det veldig annerledes å oversette en litterær tekst sammenlignet med en teknisk tekst med en klar sjargong innen sitt fagfelt. Sistnevnte tekst levner nemlig ikke svært mye til fantasien eller oversetterens kreativitet. En litterær tekst er noe helt annet. En god oversetter innen litteratur må balansere mellom å bruke sine egne kreative ferdigheter og videreformidle forfatterens budskap.

En god litterær oversetter må dermed være profesjonell, må ha god kompetanse, være empatisk og må ha en lidenskap for språk. Alle oversetterne ved ProMosaik Translation som jobber med litterære tekster innehar nettopp disse egenskapene. Vårt kontor i Singapore spesialiserer seg innen litterære oversettelser og tilbyr oversettelser av svært høy kvalitet. Våre profesjonelle oversettere oversetter til morsmålet sitt og er eksperter innen sitt eget språk og kultur. De har gått gjennom en streng utvelgelsesprosess og har flere års erfaring innen litterær oversettelse. De har god kunnskap om litterære sjangre og deres utvikling, ulike oversettelsesmetoder, og ulike teksttyper, samt redigering. Dermed greier de å utrykke ordtak, rim, analogier og fraser korrekt og med massevis av kreativitet.

Ved ProMosaik Translation er vi overbevist om at det å ha kjennskap til kildespråket ikke ene og alene er nok. Vi må også ha kjennskap til kulturen som er iboende i språket vi oversetter til. Bak språk og uttrykk ligger normer, tradisjoner og historie. Alle disse historiske og kulturelle uttrykkene avslører en unik mentalitet og utviklingen til den spesifikke sivilisasjonen. Alt dette er det avgjørende at en oversetter er klar over om man skal evne å produsere en god litterær oversettelse. I tillegg til skriftspråket, må også oversetteren fokusere på det som står skrevet "mellom linjene", nemlig følelsene, konteksten og historien leseren skal fordype seg i. Disse aspektene må oversettes slik at leseren kan oppleve de på samme måte som leseren av originalspråket.

Av denne årsak må originalteksten bli lest, endret og forvandlet i flere omganger inntil man oppnår den ønskede utformingen. Leseren av den oversatte teksten må aldri få inntrykk av at de går glipp av noe. De samme følelsene skal vekkes hos leseren, uansett språk.

ProMosaik Translation utfører litterære oversettelser i all former og farger: romaner, noveller, poesi, rim, essay, litterære artikler til aviser og magasiner, manus, litterære nettsider, undertekster, promoteringsmateriale, anmeldelser og mye mer. Vi tilbyr også redigering og korrekturlesing, uansett nivå eller teksttype, og redigering av nettsider og kreativ oversetting.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi arbeider. Vi vil gjerne hjelpe deg med litterære oversettelser av høy kvalitet.

bottom of page