top of page
philosophy1-1-1024x425.jpg

Så lenge mennesket har eksistert har vi stilt spørsmål. På gresk står betyr philosophia "kjærlighet for visdom", noe som bygger på menneskets iboende trang til å vite, undersøke og etterforske. Filosofi er basert på logisk tenkning og streber etter å finne sannheten, og definere og forklare presise konsepter. Filosofi stiller spørsmål ved hva som er essensen og bakgrunnen for ting og hendelser. Allikevel, i motsetning til religion, tar den i bruk en rasjonell og logisk metode. Slikt starter fra en spesifikk hendelse, et faktum, en handling, og så analyserer man de generelle spørsmålene som oppstår i kjølvannet.

De ulike grenene av filsofi er ulike, avhengig av hva de undersøker.

  • Metafysikk analyserer de grunnleggende spørsmålene omkring eksistens, betydning av ting, deres essens, dødelighet og udødelighet.

  • Epistemologi omhandler kunnskap og visdom, begrensningene til det menneskelige sinn, undersøker språklig utvikling og potensialet for uttrykkelse av tanker, logikk, og kommunikasjon.

  • Etikk diskuterer rettferdighet, godt og ondt, menneskers handlinger, og menneskelige forhold og lykke.

  • Politisk filosofi ligner etikk og undersøker samfunnet og problemene forbundet med menneskelig aktivitet, makt og ulike former for kontrall, og myndigheters streben etter sosial balanse.

  • Estetikk handler om søken etter skjønnhet, analyse av estetikk og lignende konsepter.

 

ProMosaik Translation sitt kontor i Singapore tilbyr profesjonelle oversettelsestjenester spesialisert på de filosofiske feltet. Vårt team av oversettere oversetter alle typer filosofiske tekster, spesielt forbundet med disse fagfeltene: antropologi, epistemologi, eksistensialisme, rasjonalisme, sosiologi, teologi, metafysikk, analytisk filosofi, etikk, politikk, estetikk, logikk, språkfilosofi, filologi, hermeneutikk, gnoseologi, religionsfilosofi, kosmologi, orientalske og vestlige filosofier, og mer.

 

En god oversetter av filosofisk innhelt må ha et klart sinn og språk, slik at man kan gjøre kompliserte tanker og konsepter lett tilgjengelig for leseren, og ma ta hensyn til hvilken tidsperiode teksten stammer fra, Oversetteren må beherske et svært presist språk, som er basert på ulike kulturer og tradisjoner. Det holder ikke å bare ha forståelse for terminologi, men det er nødvendig å kjenne kultur og tidsperioden teksten stammer fra. En profesjonell oversetter på dette feltet fjerner egner fordommer og meninger, slik at man kan oversette den originale teksten uten at essensen blir endret. Filosofi er i seg selv et komplisert fagfelt, og det å orientere seg på feltet kan være utfordrende. Våre erfarne oversettere har blitt spesielt valgt ut for å sikre høy kvalitet.

Essay, artikler og antologier er noen av tekstene ProMosaik Translation fokuserer på. Vi oversetter fra og til over 80 språk. Vi tilbyr også redigering og korrekturlesing av alle ulike filosofiske tekster.

 

Ta kontakt med oss for et prisforslag og mer informasjon. Vi vil med glede tilby dere vår profesjonelle tjeneste.

image001.png
bottom of page